ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
(English Programme)


ประกาศข่าวพิเศษ

รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2557

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.30 - 13.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง


โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนสามารถตรวจดู ผลสอบได้ทางเว็บไซท์
โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  


ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ โทร 02 690 3471 info@bbs.ac.th.

[วิธีเข้าดูรายงานผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ท]คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนอรรถมิตร


           

ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคาราเต้-โด ในการแข่งขัน Thailand Shoto Cup Championship 2014
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคาราเต้-โด ที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขัน Thailand Shoto Cup 2014 ซึ่งจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
การเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2557
การเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2557 มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 การเลือกตั้งสภานักเรียนเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สมาชิกสภานักเรียนปีการศึกษา 2557 ได้แก่ ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
เด็กชายภคิน กระจังทอง (ภูมิ) ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันเทนนิส ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จากการแข่งขันเทนนิส ช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2557 ภาคอีสาน ครั้งที่ 3 จัดโดยสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2557 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
เด็กชายอนิรุทธ์ หิตการุญ (อเล็กซ์) ชั้น ป. 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จากการแข่งขันเทนนิส ช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2557 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงปวรา ลิขสิทธิพงศ์ (พราวด์) และเด็กหญิงธีร์วรา อภิรักษ์ธนากร (ปุ๊กกี้) ชั้น ป.4 เข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ Asia Cheerleading Invitational Championship 2014 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ และนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาอื่นๆ ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆ ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
นักเรียน BBS สอบได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุดในการสอบวัดพื้นฐานความรู้ (Pre-Test) เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อริสา ‘แมจิค’ สิทธิโชคคณานนท์ ชั้นประถมปืที่ 6 ที่สอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงสุดในการสอบวัดพื้นฐานความรู้เพื่อเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
กิจกรรมแนะแนว
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแนะแนวแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้เชิญผู้ปกครองและศิษย์เก่ารุ่นแรกสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2547 มาให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอินทัช มหาพรรณ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 (รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ระดับประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ..... [อ่านข่าวอัพเดท]

ปฏิทินโรงเรียน

22 – 26 กันยายน 2557 (วันจันทร์-วันศุกร์)
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 อ.2 – อ.3 และ ป.1 – ป.6
29 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557
ปิดภาคเรียนที่ 1
6 – 24 ตุลาคม 2557
October Holiday Camp
[Download BBS School Calendar]

สมัครงาน

บุคลากรต่างชาติ
บุคลากรไทย
อาจารย์สอนคณิตศาสตร์