ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
(English Programme)


ประกาศข่าวพิเศษ

รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2558

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.30 - 13.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง


BBS Extra Courses

นักเรียนภายนอกสามารถลงทะเบียนเรียน SIFA ได้
สมัครได้ที่แผนกการเงิน หรือ โทร 02 690 3471

To view photos of BBS Extra Courses, CLICK HERE!

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนสามารถตรวจดู ผลสอบได้ทางเว็บไซท์
โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  


ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ โทร 02 690 3471 info@bbs.ac.th.

[วิธีเข้าดูรายงานผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ท]คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนอรรถมิตร


           

ข่าว

ขอแสดงความยินด
เด็กชายณัฎฐนันท์ นวลจันทร์กุล (เตเต้) ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 8 ปี จากการแข่งขัน Krasae Tennis Camp Junior Challenge 2015 จัดโดยสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 -22 มีนาคม 2558 .... Read more!
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่สอบเข้าโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆได้ .... Read more!
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ได้รับรางวัลอาคารที่ผ่านมาตรฐาน Clean and Green จากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 ระดับดีเลิศ
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ได้รับรางวัลอาคารที่ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ตามมาตรฐาน Clean and Green ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ได้รับเหรียญเงิน O-NET ชั้น ป. 6
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้คัดเลือกโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 (สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551) ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปีการศึกษา 2558 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับธิรดา "ปั๊บ" แซ่เจีย ชั้น ป.1/2 ที่ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองจากการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็ง Bangkok Figure Skating Classic 2015 ซึ่งจัดที่ลานสเก็ตน้ำแข็ง The Rink @ Central Plaza Grand Rama 9 เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2558 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
BBS "Speak Up" Programme 2558
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารให้มากขึ้น โรงเรียนได้จัดโปรแกรม Speak Up! ขึ้น โปรแกรมนี้อาจารย์รัตนา วศินระพี ซึ่งเป็นรองประธานโรงเรียน เป็นผู้ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เพื่อหาวิธีจูงใจให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษทั้งในระหว่างเวลาเรียนและนอกห้องเรียน โดยเฉพาะให้พยายามพูดคุยกับเพื่อนๆเป็นภาษาอังกฤษ ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ภคิน "ภูมิ" กระจังทอง ป.5/1 เป็นหนึ่งในนักกีฬาเทนนิสเยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กเก็บลูกเทนนิส ในการแข่งขันเทนนิสระดับโลก World Tennis Championship 2015 ซึ่งจัดที่หัวหินเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
ขอแสดงความยินดีกับ รตนพร จีระดิษฐ์ (เพรียว) ป.4/2 ที่กวาดเหรียญรางวัลมาได้ถึง 16 เหรียญจากการแข่งขันว่ายน้ำในท่าต่างๆ เพรียวได้รับ 5 เหรียญจากการแข่งขัน New Star Championship Extra Mind ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับณอร สิทธิกร (พีช) ชั้น ป. 1/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันเปียโนประเภท Welcome Piano รุ่น 5 -7 ปี ในงาน Yamaha Thailand Music Festival 2015 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนดนตรียามาฮ่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโปรแกรม Speak Up! ที่ผ่านระดับที่ 1 และได้รับรางวัลเหรียญทอง
นักเรียน 4 คนแรกที่สะสมแสตมป์บัตร Speak Up! สีฟ้า ครบ 70 ดวง ได้รับรางวัลเหรียญทองและผ่านระดับที่ 1 แล้ว ได้แก่ ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันเทนนิสเยาวชน LTAT HEAD TENNIS 10s จัดโดยสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์s ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ ธรรศ ลีนะเสน "MJ" ชั้น ป. 4/2 ที่ได้รับรางวัล Yamaha Golden Prize จากการแข่งขันเปียโนประเภท Piano Duet รุ่นอายุ 8-11 ปี จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2015 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนดนตรียามาฮ่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ อมริน "เต๋า" เวซเล่อร์ ชั้น ป.5 ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท B จากการแข่งขันเปียโน Churairat Piano Competition 2014 ที่ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
เด็กชายอนิรุทธ์ หิตการุญ (อเล็กซ์) ชั้น ป. 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จากการแข่งขันเทนนิสยาวชนโตโยต้า ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค 2016 ภาคกลาง ครั้งที่ 4 จัดโดยสมาคมนนักเทนนิสอาชีพไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2557 ณ สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ..... [อ่านข่าวอัพเดท]

ปฏิทินโรงเรียน

1-4 กันยายน 2558 (วันอังคาร-วันศุกร์)
Library Week
21 – 25 กันยายน 2558 (วันจันทร์-วันศุกร์)
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 อ.2 – อ.3 และ ป.1 – ป.6
28 กันยายน – 31 ตุลาคม 2558
ปิดภาคเรียนที่ 1
5 – 22 ตุลาคม 2558
October Holiday Camp
[Download BBS School Calendar]

สมัครงาน

บุคลากรต่างชาติ
บุคลากรไทย
อาจารย์สอนคณิตศาสตร์