ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
(English Programme)


ประกาศข่าวพิเศษ


BBS Hello Kids Magazine Issue No. 21

เนื้อหา : Fantasy
วันตีพิมพ์ : 18 กันยายน 2558
ดูฉบับก่อนหน้านี้ แฟ้มวารสารโรงเรียน
BBS Going Green with Mother Nature
English Summer Camp 2015

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและมีประสิทธิภาพ เช่น การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล การลดขยะ การใช้น้ำและพลังงานอย่างประหยัด เป็นต้น จุดมุ่งหมายของกิจกรรมในค่ายนี้นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศแล้วยังต้องการปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนอีกด้วย กิจกรรมมีทั้งการเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การปลูกต้นไม้ การทดลองนำวัสดุที่ใช้แล้วมารีไซเคิล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย เช่น ศิลปะ การเล่นบทบาทสมมุติ การร้อง การเต้น เล่นเกมส์ กีฬา ชั้นอนุบาล 3 ขึ้นไป มีเรียนคอมพิวเตอร์และว่ายน้ำ ..... สมัครได้ที่แผนกการเงิน หรือ โทร 02 690 3471


รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2558

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.30 - 13.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง


ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สามารถเข้าไปดูผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
จากเว็บไซท์ของโรงเรียนได้ ตั้งแต่วันที่
16 มตุลาคม 2558

ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  


ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ โทร 02 690 3471 info@bbs.ac.th.

[วิธีเข้าดูรายงานผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ท]คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนอรรถมิตร


           

ข่าว

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฎฐนันท์ นวลจันทร์กุล (เตเต้) ชั้น ป.3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 8 ปี จากการแข่งขันเทนนิสเยาวชน LTAT HEAD TENNIS 10s ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558.... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอาเธอร์ เลตัน เอ็ดดี้ ชั้น ป.1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดปั้นดิน Clay Works In Carnival 2015 จัดโดยเคลย์เวิร์คส อะคาเดมี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558.... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับ Speak Up Narrator คนแรก
ขอแสดงความยินดีกับแพรวพลอย “ดีสนีย์” ชินนะ ป.2/2 ที่สะสมแสตมป์ Speak Up Endorser ของระดับ 2 ครบเป็นคนแรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ได้รับรางวัลเป็นคูปองมูลค่า 500 บาท โล่และเกียรติบัตร Speak Up Narrator.... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ อมริน "เต๋า" เวซเล่อร์ ชั้น ป.6/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันเปียโน 2015 Hong Kong Music Competition for Young Pianists ซึ่งจัดโดย Hong Kong Performing Community of Arts ที่ฮ่องกงระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2558.... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำคนเก่ง รตนพร จีระดิษฐ์ (เพรียว) ป.5/2 ที่ปีนี้ได้เหรียญรางวัลมาอีก 10 เหรียญจากการแข่งขันว่ายน้ำในท่าต่างๆ เพรียวได้รับ 5 เหรียญจากการแข่งขัน SWIMFANCLUB EXTRA MIND แข่งที่สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศูนย์กีฬาบางจาก) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558.... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทนนิส
เด็กชายภวัต ทองบุญเจริญ (ตะวัน) ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 8 ปี จากการแข่งขัน Krasae Tennis Camp Junior Challenge 2015 จัดโดยสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558.... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินด
เด็กชายณัฎฐนันท์ นวลจันทร์กุล (เตเต้) ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 8 ปี จากการแข่งขัน Krasae Tennis Camp Junior Challenge 2015 จัดโดยสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 -22 มีนาคม 2558 .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่สอบเข้าโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆได้ .... [อ่านข่าวอัพเดท]
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ได้รับรางวัลอาคารที่ผ่านมาตรฐาน Clean and Green จากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 ระดับดีเลิศ
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ได้รับรางวัลอาคารที่ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ตามมาตรฐาน Clean and Green ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ได้รับเหรียญเงิน O-NET ชั้น ป. 6
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้คัดเลือกโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 (สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551) ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปีการศึกษา 2558 ..... [อ่านข่าวอัพเดท]

ปฏิทินโรงเรียน

5 – 22 ตุลาคม 2558
October Holiday Camp
2 พฤศจิกายน 2558 (วันจันทร์)
เปิดภาคเรียนที่ 2 ทุกระดับ
1-4 ธันวาคม 2558
สัปดาห์กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันพ่อแห่งชาติ
7 ธันวาคม 2558 (วันจันทร์)
วันหยุดชดเชย (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันพ่อแห่งชาติ)
10 ธันวาคม 2558 (วันพฤหัสบดี)
วันหยุด (วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ)
24 ธันวาคม 2558 (วันพฤหัสบดี)
วันกีฬาสามัคคี และกิจกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่า
25 ธันวาคม 2558 – 1 มกราคม 2559
วันหยุด (เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่)
[Download BBS School Calendar]

สมัครงาน

บุคลากรต่างชาติ
บุคลากรไทย
อาจารย์สอนคณิตศาสตร์